Påminnelse mellan Rak´ât under Tarâwîh

Publicerad: 2010-08-15
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (656)

 

Fråga: Är det tillåtet för moskéns imam som leder folket i Tarâwîh att påminna samlingen under pauserna och tala om bönen och att följa  sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och varna för vissa innovationer och avguderi?

Svar: Både och.

Om det beror på en incident, så är det obligatoriskt.

Om det är en vana att göra det efter vart fjärde Rak´ât och dylikt, motstrider det sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.