Påminnelse i samband med begravning

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Fråga: Är det föreskrivet att ge folk en påminnelse i samband med en begravning?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde inte det förutom en enda gång – och även den gången hade en orsak, nämligen väntning på en begravning. al-Barâ’ bin ´Âzib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Vi gick ut med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till en begravning av en man från Ansâr. När vi hade kommit fram såg vi att graven inte hade grävts än. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte sig ned och så gjorde vi. Det var som att fåglar satt på våra huvuden. Han hade en pinne i handen som han grävde med i marken. Han lyfte på huvudet och sade: ”Sök skydd hos Allâh från straffet i graven.” Han sade så två eller tre gånger.”1

Han gav denna påminnelse på grund av en orsak. Däremot är det grundlöst att göra det regelbundet.

1Ahmad (4/287) och Abû Dâwûd (4751).