Påminn utan att påtvinga

Vi kan inte påtvinga alla ledda det vi anser vara sanning och korrekt. Med andra ord kan vi inte förbjuda alla bedjande att läsa al-Fâtihah medan imamen läser Qur’ânen högt. Det kommer att få ett hårt motstånd från efterhärmarna. Det är något som kräver föreläsningar, diskussioner och forskningar.

Alltså är vi övertygade om att vissa ledda läser al-Fâtihah. Vi säger inte åt dem att inte göra det förrän vi har klargjort sakfrågan, bortröjt alla ursäkter, lagt fram bevisen etcetera. Så som det inte är Sunnah för imamerna, som Allâh (´azza wa djall) har väglett till autentisk Sunnah, att påtvinga de ledda deras åsikter, utan bara påminna dem, skall inte heller de ledda påtvinga imamerna deras åsikter och få imamen att verka som ledd och de ledda imamer.