Påminn den som äter utav glömska

Fråga: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som under tiden han fastar glömmer bort sig och börjar äta eller dricka, skall fullborda sin fasta. Det är ingen annan än Allâh som har gett honom att äta och dricka.”1

Är jag ålagd att påminna personen som äter under dagen i Ramadhân eller skall jag låta honom vara?

Svar: Påminn honom. Han har glömt. Alltså skall du påminna honom.

1al-Bukhârî (1933) och Muslim (1155).