Palla frukt

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 325

1555 – Jag frågade Ahmad om det är tillåtet för den som passerar en trädgård att äta av dess frukter. Han svarade:

Om trädgården omges av staket, får han inte gå in i den. Det är dock inte lika allvarligt om trädgården saknar staket.”