Palestinakonflikten rättfärdigar inte terrorism

Fråga: Vissa människor rättfärdigar dessa attentat med vad judarna gör med muslimerna i Palestina1. De säger att de hämnas på dem. Vad anser ni om det?

Svar: Palestinafrågan är en kritisk fråga. Den har inte behandlats på rätt sätt sedan den kom upp. Det var mycket bättre förut än vad det är nu. Anledningen är den vi har nämnt tidigare. När dessa människor vill ta itu med muslimernas problem händer det vi ser idag. Dessa människor har ingen kunskap. De är inte lärda. De är inte folkledare som är kända för sin pålitlighet, tro och uppriktighet. Följaktligen händer det vi ser. Varje gång blir det bara värre och värre för våra palestinska bröder. När problemet var begränsat inom detta lilla lands gränser och läget var under kontroll, ville man kasta ut FN som skilde mellan palestinier och judar. ´Abdun-Nâsir begärde att FN skulle ut ur landet för att, som han sade, kasta judarna i havet. Naturligtvis stämmer detta varken överens med religionen eller intellektet. Istället blev det tvärtom. Istället för att judarna skulle kastas i havet, var det judarna som angrep honom från andra sidan Suezkanalen, belägrade Västbanken och intog delar av Gazaremsan och Sinai-halvön. Därefter fick man tillbaka dessa delar via fredsavtal. Sedan blev läget stabilt ett tag för att därefter återigen bli instabilt på grund av människor som sår fördärv. Det hela resulterade med dödsfall, förstörelse och förödelse. Allt detta berodde på självmordsattentat och olagliga handlingar som inte godtas av föreskriften. Däri råkade muslimerna ut för stora skador. De behandlade inte frågan såsom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde då han och hans följeslagare råkade ut för skador i Makkah och Madînah.

Fråga: Vad måste muslimerna göra i denna situation?

Svar: Muslimerna är ålagda att ta emot instruktioner från de lärda som färdas på den gudomliga metodiken och som förstår sig på islam och religion. De får inte resa sig mot sina makthavare och göra uppror mot dem. Om vi tar tag i dessa sunda och korrekta grunder, lär oss vår religion på ett korrekt sätt och låter bli att ledas av känslor och sektväsen som härrör från människor som inte förstår sig på religionen, kommer makthavare och lärda att kunna behandla denna fråga. Därmed kommer man eventuellt att få stopp på blodgjutningen och muslimerna kommer då att göra det de förmår. Allâh ålägger inte en själ mer än det den kan bära.

Att alltid mana till krig, dödande och kamp, härrör endast från människor som inte förstår sig på religionen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) manade inte alltid till strid. Han kunde även behandla problem på andra sätt. Han manade endast till strid när det var den sista utvägen. Dessutom hörde det till hans egenskaper att han aldrig bröt överenskommelser.