Påklädda men ändå nakna

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://www.binbaz.org.sa/mat/11409

 

Fråga: Vad är betydelsen av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Kvinnor som är Mumîlât Mâ’ilât. Deras huvuden är som den lutande kamelpuckeln”?

Svar: Denna hadîth är autentisk och rapporteras av Muslim från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Det finns två typer av Eldens folk som jag ännu inte har sett; ett folk med piskor som kosvansar som de slår människorna med och kvinnor som är påklädda och nakna, Mumîlât Mâ’ilât. Deras huvuden är som den lutande kamelpuckeln. De kommer inte att få träda in i paradiset och inte heller skall de känna av dess doft som sträcker sig så och så långt.”

De lärda har tolkat denna hadîth och sagt att dessa kvinnor är klädda i Allâhs gåvor, nakna på att tacka för dem. Andra lärda säger att de är klädda i genomskinliga och korta kläder samtidigt som de är nakna i och med att de inte är täckande. De har samma dom som nakna kvinnor. Detta är en stor synd. Det är obligatoriskt för kvinnan att täcka sig helt i närvaron av sin betjänt, systers make, makens bröder och alla andra främmande män. Hon måste täcka sig helt inklusive hela sin kropp, sitt huvud och ansikte när hon är i närvaron av främmande män. Skulle hon låta bli att täcka något av det, hamnar hon under samma dom som kvinnorna som är påklädda och nakna.

Angående profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Kvinnor som är Mumîlât Mâ’ilât”, säger de lärda att det betyder att de avviker från kyskheten och det korrekta tillståndet för fördärvet och oanständigheten samt att de kallar andra till det också. Det betyder att de kallar till oanständigheter och medlar för dem. Vad gäller dem som har tolkat det som snedbena, så är det fel. Den korrekta betydelsen är som sagt att de avviker från sanningen, kyskheten och det korrekta tillståndet för fördärvet och det inkorrekta tillståndet och att de manar andra kvinnor till samma sak.

Beträffande deras huvuden som är som den lutande kamelpuckeln, så är det ett av deras kännetecken. De samlar en massa saker på sina huvuden och förstorar dem. Det verkar som om detta är deras kännetecken i vissa länder i vilka man praktiserar dessa dåliga handlingar.