Påhittet om den lydiga frun

598 – Sallâmah, Ibrâhîms (profetens son) barnpiga, sade:

Allâhs sändebud! Du ger alla glada nyheter till männen men inte till oss.” Han sade: ”Är det dina små väninnor som har intalat dig det?” Hon sade: ”Ja.” Han sade: ”Behagas ni inte av att när en av er blir havande med sin make som är nöjd med henne belönas hon lik den som fastar och ber på Allâhs väg? Då hon drabbas av födelsevåndor vet varken himlens eller jordens invånare vilken lycksalighet som väntar henne. Då hon har fött dricker barnet inte en klunk mjölk av henne utan att hon belönas för varje klunk och sug. Då barnet håller henne sömnlös en natt belönas hon för frigivning av sjuttio slavar för Allâhs sak. Sallâmah! Vet du vem jag syftar på? Kyska, rättfärdiga och mot sina makar lydiga kvinnor som inte är otacksamma mot sina makar.”1

Återberättad av Hishâm bin ´Ammâr: Min fader berättade för mig, från ´Amr bin Sa´d al-Khawlânî, från Anas. Ibn Hibbân sade:

Det är denne ´Amr som återberättar denna påhittade hadîth som inte får nämnas om det inte är i prövande syfte.”

1Påhittad enligt al-Albânî i ”adh-Dha´îfah” (2055).