Påhittat av al-Husayns mördare

Författaren sade:

”Utvidgat leverne på ´Âshûrâ’-dagen. Djâbir berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som utvidgar sitt och sin familjs leverne på ´Âshûrâ’-dagen, kommer att få ett utvidgat leverne av Allâh resten av året.”

al-Bayhaqî rapporterade den i ”ash-Shu´ab” och likaså Ibn ´Abdil-Barr. Hadîthen rapporteras av flera berättarkedjor. Visserligen är alla svaga, men de stärks när de samlas ihop, vilket as-Sakhâwî sade.”

Det får stå för as-Sakhâwî. Jag tycker inte att det är korrekt. För att en hadîth skall stärkas via flera berättarkedjor krävs det att den inte består av övergivna eller anklagade återberättare, något denna hadîth inte efterlever.

Alla berättarkedjor till hadîthen byggs på övergivna eller okända återberättare. Det är möjligt att fiender till al-Husayn (radhiya Allâhu ´anh) har hittat på hadîther om dygden i matning, kohlbeläggning i ögonen och annat under ´Âshûrâ’-dagen, bara för att motarbeta Shî´ah som anser samma dag vara en sorgedag till minne av al-Husayn (radhiya Allâhu ´anh), ty han dödades den dagen. Till följd därav konstaterade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) att hadîthen är en lögn. Han nämnde hur Imâm Ahmad blev frågad om den varpå han sade att den är obetydlig. Han underströk det hela med att ingen från Salaf rekommenderade något utvidgat leverne i samband med ´Âshûrâ’ samt att hadîtherna var okända på Salafs tid. Han har behandlat frågan ingående i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ”1, så hänvisa dit. al-Munâwî citerade al-Madjd al-Lughawî som sade:

”Allt som rapporteras om dygden i fasta, bön, välgörenhet, hårfärgning, oljning och kohlbeläggnning i samband med ´Âshûrâ’-dagen, är en innovation som har innoverats av al-Husayns (radhiya Allâhu ´anh) mördare.”

12/248-256.