Påhittade sagor till barnen

Fråga: Är det tillåtet att skriva en fantasisaga som egentligen endast består av lögner men som skrivs av den anledningen att barnen skall läsa den och dra lärdom av den?

Svar: Det är förbjudet för muslimen att skriva dessa påhittade sagor. Berättelserna i Qur’ânen och Sunnah och de sanna skildringarna räcker för att dra lärdom och tillrättavisas på ett bra sätt.