Påhittade berättelser är slöseri med tid

Fråga: Vad är domen för att läsa påhittade sagor och berättelser och i synnerhet om de består av förbjudna faktorer?

Svar: Det är slöseri med tid. Skulle de därtill bestå av förbjudna faktorer, är det en synd. De skall inte läsas.