På vilket tal skall de tro på efter Allâhs och Hans budskap?

Allâh (ta´âlâ) sade:

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ

”Detta är Allâhs budskap, som Vi förmedlar till dig och med dem sanningen. – Men på vilket tal skall de tro på efter Allâhs och Hans budskap?”1

Allâh säger att dessa verser och bevis från din Herre, Muhammad, förmedlar Vi för dig i sanning. Det vill säga att du underrättas om dem i sanning och inte lögn, till skillnad från ditt folks avgudadyrkare som berättar lögner om sina gudar och säger att de för dem närmare Allâh.

Allâh säger till avgudadyrkarna ”Människor! Vilket tal skall ni tro på efter Allâhs tal som Han förkunnar för er och bevisar för er Hans suveräna rätt till dyrkan och att det inte finns någon herre vid Hans sida? Vad skall ni tro på om ni beljuger Hans tal och budskap?”

1 45:6