På vilka föreskrivna sätt fastställs Ramadhâns inträde?

Fråga: På vilka föreskrivna sätt fastställs Ramadhâns inträde? Är det tillåtet att utgå ifrån astronomiska observationer för månadens början och slut? Är det tillåtet att nyttja teleskop för att se nymånen?

Svar: Det föreskrivna sättet är att folk iakttar nymånens nytändning. Det skall göras av folk med bra religiositet och syn. Då de ser den blir det obligatoriskt att handla därefter; inleda fastan om det är Ramadhâns nymåne och avsluta fastan om det är Shawwâls nymåne.

Det är inte tillåtet att utgå ifrån astronomiska observationer utan beskådning. Beskådning ackompanjerad med astronomiska observationer är däremot giltig därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den.”

Det är dock otillåtet att praktisera och utgå ifrån uträkningar.

Teleskop är tillåtna, och inte obligatoriska, att brukas. Till synes är det Sunnah att utgå ifrån blotta ögat och ingenting annat. Men om en pålitlig person får syn på nymånen via teleskop, så får beskådningen efterlevas. Det gjorde faktiskt folk förr i tiden; de klättrade upp på minareterna för att med hjälp av kikare kunna se nymånen. Men oavsett hur nymånen beskådas måste beskådningen praktiseras eftersom han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den.”