På väg till Salafiyyah, men…

Fråga: En person håller på att anamma Salafiyyah men vidhåller fortfarande saker från förr. Skall man ha överseende med honom tills han godtagit Salafiyyah?

Svar: Ja, man får ha överseende med honom, men man skall fortfarande klargöra för honom. Man skall inte vara tyst så att han förblir svag och fortsätter vela fram och tillbaka. Han skall rådas och uppmanas till böcker som han skall läsa för att fulländas. Att vela fram och tillbaka är skadligt, framför allt om han är uppvuxen i detta land vari metodiken är tydlig och ingen kan skylla på röra och svaghet. Vi får som sagt ge honom tid och härda med honom till dess att han är fulländad.