På jakt efter kryphål

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1351)

1875 – Jag hörde min fader säga: Jag hörde Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân säga:

Om en man anammade tillåtande åsikter från varje folk – åsikten om vin från Kûfah, åsikten om sång från Madînah och åsikten om njutningsäktenskap från Makkah – skulle han blivit till en trotsig syndare.”