På heder och samvete

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 438-439

Fråga: Vad är domen för att svära vid ens samvete, som att säga ”På mitt samvete är det så och så”?

Svar: Menar den person som säger så att han svär vid sitt samvete liksom han svär vid Allâh? Eller åsyftar samvete en försäkran? Samvete kan nämligen också åsyfta försäkran. Buraydah bin al-Hasîb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om du belägrar ett fort och de vill sluta en försäkran med dig i Allâhs och Hans profets namn, så skall du inte sluta någon försäkran med dem i Allâhs och Hans profets namn. Slut istället en försäkran i ditt och dina följeslagares namn.”1

Så om du säger att du intygar något på ditt samvete, tror jag inte att någon ser det som en svordom, utan en försäkran. Det vill säga att du försäkrar att du inte ljuger och liknande.

1Muslim (1731).