På Domedagen vittnar jorden om vad som har hänt på den

at-Tirmidhî rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste upp följande vers:

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

”Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar].”1

Han sade: ”Vet ni vad den bevittnar?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Den bevittnar allt tjänaren och tjänarinnan har gjort på den. Den kommer att säga: ”Den dagen gjorde han det och det.” Det är så den bevittnar.”2

Muslim rapporterade från Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den här egendomen är grön och söt och muslimens bästa vän om han ger av den till den fattige, den faderlöse och den resande. Den som tar den utan dess rätt är som den som äter och dricker utan att få nog och på Domedagen kommer den att vittna mot honom. Det finns inte en djinn, en människa, ett träd, en sten, en lera eller någonting annat som hör böneutroparens röst, utan att de vittnar för honom på Domedagen.”3

Broder! Även om du är ett hederligt vittne, skall du tänka på att du hela tiden bevittnas oavsett i vilket tillstånd som du befinner dig i eller gör och säger. Och det största vittnet mot dig är Han som ser dig hela tiden oavsett tid och plats. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ

”Och vilket arbete ni [människor] än ägnar era krafter åt – är Vi vittne till allt [från den stund] då ni griper er an med det.”4

Handla såsom man handlar när man vet att man skall tillbaka till Honom och stå framför Honom och ställas till svar för allt litet och stort. Det finns ingen sann gud utom Han och Han är fri från brister!

1 99:4

2 at-Tirmidhî (1052) som sade: ”Hadîthen är god och autentisk och främmande.”

3 Muslim (1052), Mâlik (151), Ibn Mâdjah (723), Ibn Khuzaymah (389), Ahmad (3/6) och ´Abdur-Razzâq as-San´ânî (1865).

4 10:61