På Domedagen vittnar den otrognes kroppsdelar mot honom

Allâh (ta´âlâ) sade:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

”Den Dagen skall Vi försegla deras läppar, men deras händer skall tala till Oss och deras fötter skall vittna om deras handlingar.”1

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

”Den Dag då deras tungor och deras händer och fötter skall vittna emot dem om vad de gjorde.”2

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا

”Och var och en skall fråga sin hud: ”Varför vittnade du mot mig?”3

Muslim rapporterade från Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Vi var hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han började skratta. Han sade: ”Vet ni vad som fick mig att skratta?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Tjänarens samtal med sin Herre. Han kommer att säga: ”Herre! Har du inte skyddat mig från orättvisa?” Han skall säga: ”Jo.” Då säger han: ”Jag tillåter endast ett vittne från mig själv.” Då säger Han: ”Det behövs inget annat vittne än du själv och de ädla skrivarna som bevittnar.” Då förseglas hans mun och det skall sägas till hans lemmar: ”Tala!” De kommer att berätta om hans handlingar. Sedan upphör talet. Då säger han: ”Bort med er! Det var för er som jag argumenterade.”4

at-Tirmidhî rapporterade från Abû Sa´îd och Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”På Domedagen kommer tjänaren att föras fram. Han5 kommer att fråga honom: ”Har Jag inte gett dig hörsel, syn, egendom och avkomma och underlättat boskap och mark för dig och låtit dig vara ledare och ta hand om fjärdedelar6? Trodde du att du skulle få träffa Mig denna dag?” Han kommer att säga: ”Nej.” Då säger Han: ”Idag kommer Jag att lämna dig såsom du lämnade Mig7.”8

at-Tirmidhî sade:

”Den är god och autentisk och främmande.”

al-Bukhârî rapporterade från Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen förs den otrogne fram som det kommer att sägas till: ”Om du hade haft hela världen av guld, skulle du ge upp allt det för att lösgöra dig?” Han kommer att säga: ”Ja.” Då sägs det: ”Du blev frågad om något som är enklare än så.”

Likaså rapporterade Muslim den med formuleringen:

”Du ljuger! Du blev frågad om något som är enklare än så.”9

1 36:65

2 24:24

3 41:21

4 Muslim (2969).

5 Dvs Allâh (´azza wa djall).

6 al-Qurtubî sade: ”Det vill säga ledare över ditt folk som tar hand om fjärdedelarna av krigsbyten och inkomster, vilket var ledarnas sed.” (al-Muntaqâ min at-Tadhkirah, sid. 202)

7 al-Qurtubî sade: ”Det vill säga att Jag lämnar dig i straffet såsom du lämnade Min dyrkan och kännedom om Mig.” (Ibid.)

8 at-Tirmidhî (2428) och Ibn Hibbân (4642). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2/292).

9 al-Bukhârî (6173) och Muslim (2805).