P-piller i Ramadhân

´Allâmah ´Abdullâh bin Humayd (d. 1402)

Fatâwâ Ibn Humayd, sid. 175

Fråga: Vad är domen för att ta tabletter för att bromsa månadscykeln eller p-piller i Ramadhân?

Svar: Det är harmlöst så länge kvinnan inte skadas av dem. Det är harmlöst att en kvinna tar p-piller för att undkomma graviditet temporärt eller bromsa månadscykeln för att kunna fasta eller något annat ändamål, fastställde Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och andra. Hon får däremot inte ta dessa piller om de skadar henne – och Allâh vet bättre.