Övserseendets dygd i handeln

Fråga: Får man tjäna på affärer? Finns det någon gräns som inte får överskridas eller är det fritt fram?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte ingen gräns. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) manade däremot till överseende inom handeln och bad om nåd för de överseende inom handeln. Således skall den troende se till att ta del av det ädla sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön. Av den anledningen kommer Allâh att välsigna hans egendom även om tjänsten är liten. Om man inte tar del av denna nåd och bön finns det en risk att man tjänar mycket, eller lite, och sedan förlorar allt.