Ovist att varna ungdomarna för Khawâridj?

Fråga: Det finns lärare som anser det vara ovist att låta studenterna höra dessa samtalsämnen1 och att de endast orsakar deras tankspriddhet. Vad råder ni den som tycker så?

Svar: Barn skall uppfostras väl:

”Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”

De skall uppfostras väl och utmed Sunnah, dyrkan och religionen. De skall inte försummas. Det skall inte sägas att de är för små.

1Det vill säga varning för terrorism, olydnad mot makthavaren, förtal av de lärda mm. (ö.a.).