Ovisshet om barnets orena blöja

Fråga: När jag ber börjar mitt barn gråta. Följaktligen tar jag upp barnet utan att veta om dess blöja är oren. Vad är jag skyldig?

Svar: Hon är inte skyldig något. Det är okej att hon håller i det skrikande barnet medan hon ber ehuru hon inte vet om det är orent eller inte. Beviset för det är att liknande företeelse hände Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han bad medan han bar på sin dotterdotter Umâmah bint Zaynab. Hennes fader var Abûl-´Âs bin ar-Rabî´ (radhiya Allâhu ´anhumâ). Hon var en liten flicka. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ledde folket i bönen och bar på henne. När han stod upp, bar han på henne, och när han gick ned i Sudjûd, lade han ned henne. Det är allmänt känt att småbarns kläder är i princip orena. Visste sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att det fanns orenhet på kläderna? Det vet vi inte, men det verkar som att han inte visste. Och beviset för det är att han tog av sig sina sandaler under bönen när Djibrîl kom till honom och berättade för honom att han har orenhet på sandalerna. Därefter fortsatte han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be. Så länge barnet har på sig blöja och man inte vet ifall det har blivit orent, så är det rent i princip. Det är okej att hon bär på barnet och lugnar ned det.