Ovetskap om de dödas dogm

Fråga: I Den heliga moskén i Makkah bes begravningsbönen för individer som är okända för sina dogmer. Skall bönen bes förbehållet för dem?

Svar: Ha god tanke. Be inte förbehållet. Ha god tanke om muslimerna. Åkalla för de döda. Be begravningsbönen för dem.