Överviktig kvinna frågar om fettsugning

Fråga: Det finns en kraftig kvinna som har övervikt på låren. Hon påverkas negativt av det och klarar inte av att gå långt utan att känna av smärtor. Får hon göra en fettsugning?

Svar: Ja, det är ingen fara särskilt med tanke på dagens utvecklade medicin. Om hon ser en fördel med det och det rekommenderas av läkarna, är ingen skada skedd.