Övertygelse om att Allâh kan bönhöra en bön

Publicerad: 2012-02-16
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/333)

 

Skall den bedjande fastslå att Allâh kommer att bönhöra honom? Om det handlar om Allâhs förmåga, är det obligatoriskt att fastslå att Allâh klarar av att bönhöra den. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

”Er Herre säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön].”1

Och om det handlar om din bön och dess hinder och ouppfyllda villkor, så kan du tvivla i fall bönen kommer att bönhöras eller inte. Trots det skall man ha en god tanke om Allâh. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

”Er Herre säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön].”

Han som fick dig att be är Han som också kommer att besvara din bön. Detta gäller i synnerhet om personen gör vad som krävs för att bönhöras och undviker alla hinder. Exempel på dessa hinder är överdrivna böner som att be om skurna släktband.

1 40:60