Överseende och tolerans med ignoranter

Muslim sade:

1057 – ´Amr an-Nâqid berättade för mig: Ishâq bin Sulaymân ar-Râzî berättade för oss: Jag hörde Mâlik, från Ishâq bin ´Abdillâh bin Abî Talhah, från Anas bin Mâlik som sade:

En gång när jag gick tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som var klädd i en Nadjrânî-överdel med grova kanter, hann en beduin ikapp honom och grep hårt tag i hans överdel. Jag tittade på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hals och såg hur överdelens kant hade märkt den till följd av det hårda greppet. Därefter sade han: ”Muhammad! Ge mig av egendomen som Allâh har gett dig!” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vände sig om mot honom och började skratta varefter han befallde att han begåvas.”

Hadîthen bevisar att man skall ha överseende med ignoranter, inte bemöta dem lika dåligt och att ofint bemötande skall bemötas med ett fint dito. Hadîthen uppmanar också att folk begåvas i lockande syfte och att man har överseende med människor som okunnigt gör stora synder som saknar föreskrivna straff. Hadîthen tillåter också skratt i samband med märkliga händelser. Den bevisar också Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fullkomliga karaktär, ömhet och vackra tolerans.