Överseende affärsmän

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 123

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Må Allâh benåda slaven som visar överseende när han köper och när han säljer, när han dömer och när han ber om att bli dömd.”1

Den som visar överseende och flexibilitet i samband med tillhandahållanden och domar förmodas uppnå allt gott i båda liven, ty han hamnar under denna välsignade åkallan som oundvikligt bönhörs. Detta är också beprövat i verkligheten. Du hittar inte en affärsman med dessa egenskaper utan att du också märker hur Allâh har begåvat honom med uppehälle och välsignelse. Rena motsatsen gäller folk som gör det svårt för andra och sätter kunder i svåra situationer, ty som man bäddar får man ligga. Den som underlättar för andra får själv ett underlättat liv.

1al-Bukhârî (2076), at-Tirmidhî (1320), Ibn Mâdjah (2203) och Ahmad (14248).