Översättning av fredagspredikan

Fråga: Åhörarna förstår inte arabiska. Får predikanten predika på deras språk?

Svar: Ja. Om de inte förstår arabiska får han predika för dem på det språk som de förstår.

Fråga: Om en grupp förstår arabiska till skillnad från en annan. Skall han i så fall predika en predikan på vardera språk?

Svar: Nej. Det skall vara en predikan. Men den får översättas, antingen via simultantolkning1 eller också efter bönen.

Tid: 1:13:26