Översättning av böcker av personer som hyllar Hizbiyyûn

Fråga: Vad skall en person tänka på när han skall översätta böcker? Vad är domen för att översätta böcker som är skrivna av kallare som är kända för att hylla innovatörer? Vad säger ni om Muhammad al-´Urayfî, Muhammad Husayn Ya´qûb och ´Umar al-Ashqar? Är det tillåtet att översätta några av de omnämndas böcker om de är nyttiga och tomma på metodiska fel?

Svar: Böcker som är skrivna av Hizbiyyûn eller människor som håller med Hizbiyyah i många frågor skall inte översättas. Om ni översätter deras böcker medverkar ni om att göra dem kända, forcera dem och få människorna tro att de har rätt. Det är inte tillåtet. Faktum är att det är förbjudet för er att översätta böcker som är skrivna av människor som dessa.