Överrösta inte musiken med Qur’ânen

Fråga: Om en bil stannar bredvid min vid korsningen och chauffören ignorerar tillsägelsen om musiken som han lyssnar på, får jag då höja Qur’ânen så att…

Svar: Nej, nej. Blanda inte Qur’ânen med musik. Du har gjort ditt när du fördömer honom. Var och en av er kör åt sitt håll. Du har fördömt honom och gjort din plikt.