Överraska inte din fru på natten

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (2/50-51)

al-Khallâl sade: Muhammad bin Mûsâ underrättade mig att Abû ´Abdillâh blev frågad om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Kom inte till kvinnorna på natten.”

Ja, han ska meddela dem.” Det frågades: ”Med brev?” Han svarade: ”Ja.”

Denna hadith rapporteras av al-Bukhârî och Muslim via Djâbir. Mot slutet av hadithen står det:

Så att den rufsiga kan kamma sig och den ensamma raka sig.”1

Djâbir sade också:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade mannen som varit borta länge att komma hem till sin familj på natten.”

Att hon ska raka sig syftar på att hon ska fixa till sig och raka sitt kön. Om mannen kommer på natten för att hitta fel hos sin familj, är hans ankomst förbjuden eftersom den är en typ av spionage. Annars är den föraktfull. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underströk natten eftersom resenärer återvänder oftast då, inte för att domen är specifik vid den tidpunkten. Det är vad Ahmads utsago om skickat brev fordrar, annars får han komma hem på dagen – och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (2027) och Muslim (5246).