Överflödig sakfråga som bör förtigas

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/630)

al-Marrûdhî sade:

“Jag fick ett brev från Shirâzs utkanter vari det stod att Fadhlak sade att tron är skapad. När de fick höra det körde de ut honom ur staden.”

Det är en överflödig sakfråga som bör förtigas. Vad som är autentiskt från Salaf och de lärde är att tron består av tro och tal. Självklart är våra handlingar skapade eftersom Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Allâh har skapat både er och era handlingar.”1

Alltså är vissa delar av tron skapade. Vår trosbekännelse ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’ tillhör vår tro och vårt uttal är också skapat. Men själva frasen är oskapad eftersom den är från Qur’ânen. Må Allâh skydda oss mot prövningar och lustar.

137:96