Överdrivet sagt

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Marrûdhî (d. 275)

Min Kalâm-il-Imâm Abî ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal fî ´Ilal-il-Hadîth wa Ma´rifat-ir-Ridjâl, sid. 57

80 – Jag sade till Ahmad:

“Jag frågade Yahyâ bin Ma´în om den fastande som koppas. Han svarade: “Han är inte skyldig att göra något. Det finns inget bekräftat återberättat i ämnet.”

Abû ´Abdillâh sade:

“Det är överdrivet sagt.”