Överdrivet att be Allâh vägleda alla människor

Fråga: Anses det vara överdrivet att be Allâh om något som går emot Hans universella vilja liksom att vägleda alla människor och berika alla människor?

Svar: Ja, det är överdrivet. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vilseleder den Han vill och vägleder den Han vill. Han vägleder inte alla och Han vilseleder inte alla. Det hör till Hans (subhânah) vishet att Han vägleder den Han vill och vilseleder den Han vill.