Överdriver vi i religionen?

Det har dykt upp många kampanjer mot och fördömanden av överdriften i religionen. Dessa kampanjer och fördömanden är helt korrekta. Överdrift i religionen är förbjuden enligt Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

”Säg: ”Bokens folk! Överskrid inte sanningens gränser i utövningen av er religion.”1

I en annan vers står det:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ

”Bokens folk! Gå inte till överdrift i [utövningen av] er religion och påstå inte om Allâh annat än det som är sant!”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag varnar er för överdrift. Det var överdriften som fick dem som levde innan er att gå under.”

Överdrift i religionen innebär att man överskrider den föreskrivna gränsen.

Överdriften kan finnas inom dyrkan såsom de tre personerna sade när en sade att han bara skulle be och inte sova, en annan sade att han bara skulle fasta och inte bryta fastan och en tredje sade att han inte skulle gifta sig.

Överdriften kan finnas inom domarna så att man förpliktigar det rekommenderade.

Överdriften kan finnas inom domarna på syndarna som faller i synder som inte når avguderiet, otron och avfallet.

Överdriften kan finnas inom påbudet av det goda och förbudet av det onda. Exempel på det är Mu´tazilahs överdrift när de tillåter uppror mot muslimska makthavare för att de anser att de påbjuder det goda och förbjuder det onda.

Överdriften kan finnas inom att tillåta det olovliga och förbjuda det lovliga.

All form av överdrift i religionen är förbjuden. Den kan till och med orsaka att man lämnar religionen och gå under på samma sätt som folken innan oss gick under. Det finns inte en person som Allâh har skänkt förståelse i religionen och insikt i domarna som tvivlar på detta.

Det finns däremot även de som är rena motsatsen till dem som faller i överdrift. Det finns de som faller i underdrift och tar lätt på religionen. Det råder inga tvivel om att vår religion är flexibel och att den avvärjer svårigheter och fastställer måttlighet. Denna flexibilitet måste dock vara inom Allâhs föreskrivna gränser på så sätt att man handlar utmed de Sharî´ah-baserade tillstånden vid behov. Det finns inga svårigheter eller tyglar i religionen och lov och pris tillkommer Allâh:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

”Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära.”3

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

”Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion.”4

مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ

”Allâh vill inte lägga på er tunga bördor.”5

Dock innebär en överdriven flexibilitet utgång från Allâhs föreskrivna gränser. Det är ingen flexibilitet. Det i sig är en börda.

Att avskaffa kärleken och hatet för Allâhs sak och betrakta muslimerna och hedningarna likadant för att vara flexibel är en underdrift och måste fördömas.

Att upphäva faktorerna som nollställer islam och verkställs på en person för att vara flexibel är en underdrift och måste fördömas.

Att betrakta religionerna – som islam, judendomen och kristendomen och till och med polyteistiska religioner och ateismen – likadant för att vara flexibel är en underdrift och måste fördömas.

Att säga att trosbekännelsen inte kräver att Tâghût förnekas eller att den inte förnekar de andra falska religionerna, vilket vissa skribenter påstår, är en underdrift och måste fördömas.

Alla dessa underdrifter måste fördömas på samma sätt som överdrifterna inom religionen måste fördömas. Faktum är att underdriften kan vara farligare än överdriften. Underdriften som betraktar den sanna religionen på samma sätt som den falska religionen är otro enligt samstämmigheten. Så är inte fallet med överdriften. Många lärda anser att överdriften är en villfarelse som trots allt inte är otro. De lärda har nämnt att en av faktorerna som nollställer ens islam är att inte betrakta den otrogne som otrogen eller att tvivla på dennes otro.

Den som har fallit i dessa farliga misstag får rannsaka sig själv och återvända till det korrekta, ty det är en dygd att återvända till sanningen. Det är bättre att återvända till sanningen än att fortsätta i det falska.

15:77

24:171

32:286

422:78

55:6