Överdriven Tawhîd-undervisning?

Fråga: Vissa anklagar oss för att kalla till Tawhîd överdrivet mycket…

Svar: Är kallet till Tawhîd överdrift? Då är kallet till avguderiet överseende? Då överdrev sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) också? Alla sändebud varnade för avguderi. Överdrev de? Vad är det för snack?