Överdriven rädsla för ögontjäneri

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 482-484

Fråga: Jag är en religiös yngling som har en stor rädsla för ögontjäneri. För att ingen ska känna igen mig täcker jag exempelvis mitt ansikte när jag går till fredagsbön. Vad säger ni om det?

Svar: Det är bra att vara rädd för ögontjäneri. Det är obligatoriskt att en människa är rädd för ögontjäneri, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruktade ögontjäneri för sitt samfund och sade:

Det jag fruktar mest för er är det mindre avguderiet” När han blev frågad om det sade han: ”Ögontjäneri.”1

Att en människa är rädd för ögontjäneri bevisar hennes tro. Men akta dig så att inte din rädsla eskalerar varvid du täcker ansiktet på väg till fredagsbön. Gör inte det. Var uppriktig för Allâh sak, föregå med gott exempel för andra och låt människorna se dig för att kunna ta efter dig. Du är ju student. Om de ser dig gå tidigt till moskén kommer de att ta efter dig. Att täcka ansiktet och gömma sig är från Satan. Vissa människor låter bli att be nattbön utav fruktan för ögontjäneri. Andra ber inte ens samlingsbön i moské utav fruktan för ögontjäneri. Alla sådana resonemang kommer från Satan. Det är inte rädsla för ögontjäneri.

Rädsla för ögontjäneri finns i hjärtat; du aktar dig för det och handlar uppriktigt för Allâh (´azza wa djall). Att inte gå till moskén utav fruktan för ögontjäneri, att täcka ansiktet på väg till moskén utav fruktan för ögontjäneri, att låta bli att fasta frivillig fasta utav fruktan för ögontjäneri – allt sådant är från Satan. Undvik det tankesättet, handla gott och var uppriktig för Allâhs sak. Uppriktigheten ligger i hjärtat, inte på kroppen.

1Ahmad (23680). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1555).