Överdriften om profetens rum

Fråga: Författaren till ”ar-Rawdh al-Murbi´” citerade Ibn ´Aqîl som sade att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rum är bättre än Ka´bah, paradiset, tronen och dess bärare…

Svar: Det är en överdrift. Det är en överdrift som inte skall sägas.