Ovärdigt att avtäcka huvudet

Vi har många ungdomar som avtäcker sina huvuden. Var har de fått den vanan ifrån? Från Väst. Det är obligatoriskt att opponera sig dem och inte ta efter dem:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”1

Hos muslimerna är det ovärdigt att avtäcka huvudet. De anser att han som är ute och går med avtäckt huvud är ovärdig. De accepterar inte hans vittnesbörd. Lämna västerländska och usla seder. Ta inte efter Allâhs fiender. Vi har det som är korrekt, vi har karaktärerna, vi har de nobla och storartade sederna. De har usla seder. De äter svinkött, tillåter synder, deras karaktärer är så låga att de saknar motstycke. De är oberörda och saknar svartsjuka. Hur kan vi härma dem som är de uslaste och lägsta skapelserna? Vi får aldrig ta efter dem.

1Abû Dâwûd (4031).