Övar skytte på levande djur

Fråga: Vi är en grupp som övar skytte. Vi låter inte djuren vara måltavlor, utan vi släpper dem så att de flyr. Därefter skjuter vi dem. Djuren är alltså lösa och inte fastbundna.

Svar: Det är inget måste att djuren är fastbundna. Om ert syfte är att öva skytte på levande djur, så är det inte tillåtet. Det får ni bara göra i form av jakt om ni vill äta och nyttas av djuren. Det är inte tillåtet att skjuta dem i övande syfte.