Ovanför tronen, frånskild från skapelsen

Allâh är ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse. Så har Han beskrivit Sig själv och så har Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrivit Honom. Det skall emellertid inte föreställas.

Han omfattar allting med Sin kunskap. Han vet allting. Han (ta´âlâ) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

Allâhs sändebud! Hur reste Han Sig?” Han sade: ”Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den, innovation att fråga om den och otro att förneka den.”2

120:5

2Ibn Taymiyyah sade:

”Detta svar har rapporterats från Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ), både från henne och från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dess berättarkedja är dock ingenting som man kan stödja sig på.” (Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 34)