Ovan fastare vill fasta de Vita dagarna i Sha´bân

Fråga: En person har inte som vana att fasta de Vita dagarna. I Sha´bân vill han dock göra det. Får han göra det?

Svar: Här kommer den omnämnda hadîthen in i bilden:

När Sha´bân når mitten, skall ni inte fasta tills att det är Ramadhân.”