Otursdagar i islam

Fråga: Vissa beduiner i Egypten har skrock för den 6:e, 16:e och 26:e dagen i varje månad samt hela månaden Safar. Under dessa dagar och Safar har de inga som helst festligheter. Vad är domen för det?

Svar: Det råder inga tvivel om att det är förbjudet. Det hör till den hedniska tidens praxis. Det är inte tillåtet för muslimen att ha skrock för något och tro att det gagnar eller skadar. Detta hör till skrocket som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade om:

”Det finns ingen smitta, fågel, uggla eller Safar.”

Under den hedniska tiden brukade människorna ha skrock för många saker. En av dem var att om en fågel flög till höger betydde det tur och om den flög till vänster betydde det otur. Baserat på fågelns flygriktning kunde de göra en viss sak respektive låta bli att göra den.

Vår monoteistiska religion förkastar, annullerar och förbjuder detta. Vår religion berättar för oss att sådant kan varken gagna eller skada. Muslim rapporterar i sin ”as-Sahîh” via Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî som berättade att han sade till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att vissa upplever skrock. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Det är något ni upplever, men låt det inte hindra er.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att skrocket är något människan upplever inom sig själv, inte att saken i sig förmår något.

Skrock skadar en fullkomlig Tawhîd. Skrock är en väg till avguderiet då man tror att en viss sak kan gagna eller skada. Muslimen är ålagd att tro att inget kan gagna eller skada utan Allâhs (´azza wa djall) vilja. Han skall dessutom göra de tillåtna handlingarna för att ta till sig medlen till målen.

Skrock för månaden Safar hör till den hedniska tidens drag. De brukade ha skrock för Safar och säga att Safar är en otursmånad. Det påminner om deras skrock för Shawwâl också. Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med mig i Shawwâl och jag flyttade in till honom i Shawwâl. Vem av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur hade det bättre hos honom än vad jag hade?”

´Â’ishah rekommenderade att hennes kvinnor flyttade in till sina makar i Shawwâl. Syftet var att fördöma den hedniska tidens praxis.

Detsamma gäller vissa människors föreställning att Safar är en turmånad. Det är också en falsk dogm som muslimen måste undvika. Även det hör till den hedniska tidens praxis.