Otukt under Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/703)

941 – Jag frågade min fader om en ogift Muhrim som begår otukt måste sona. Han svarade:

Dels ska han avtjäna sitt straff, dels måste han vallfärda året därpå, dels måste han sona i form av slakt.”