Otron i Öst

Fråga: Vad är det för prövning som avses i Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) hadîth där han berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster:

Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”?

Svar: Prövningen åsyftar otro, ty i en annan rapportering som Muslim rapporterar via Abû Hurayrah sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Otrons kulmen är i Öst.”

al-Îdjî sade:

Det vill säga att otrons merpart ligger i Öst.”

al-Qâdhî ´Iyâdh sade:

En teori är att Öst är Perserriket som var dåtidens storkmakt.

Den teorin avvisas av att de i samma hadîth beskrivs som iklädda kamelull. Perserna var förvisso inte iklädda kamelull.

En annan teori är att hadîthen pekar på de östbelägna Rabî´ah och Mudhar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh! Välsigna vårt Jemen och vårt Levanten!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Där finns jordbävningar och pesten och därifrån kommer Satans horn.”

Och mot slutet av hadîthen sade han:

Allâh! Strama åt Mudhar!”

Då var österlänningarna Mudhar mot honom plus att han bad mot Mudhar vid flera tillfällen. Hudhayfah sade:

Mudhar kommer inte åt Allâhs slav utan att de prövar och dödar honom.”

Hudhayfah sade också till dem när de gick in i ´Uthmâns hus:

Mudhar slutar inte vara orättfärdiga mot varje Allâhs troende slav; de prövar och dödar honom.”

En tredje teori är att hadîthen åsyftar Iraks första och svåra prövningar som Kamel- och Siffînkrigen, Harûrâ’, Banû Umayyahs prövningar, Banûl-´Abbâs kallare och jordbävningar. Allt det ägde rum i det östra höglandet (شرق النجد) och Irak. Hadîthen om Khawâridj säger:

Ett folk skall dyka upp i Öst.”

I så fall åsyftar otron otacksamhet. Det har också sagts att det rör sig om verklig otro vars kulmen är ad-Dadjdjâl som skall komma därifrån.”

an-Nawâwî sade:

Öst särskiljs eftersom det faller större offer för Satan och otro, vilket nämns i en annan hadîth:

Otrons kulmen är i Öst.”

Det skedde redan på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Det kommer också att vara i samband med ad-Dadjdjâls uppkomst från Öst. Däremellan kommer Öst att vara skådespelsplats för väldiga prövningar och utgångspunkten för de otrogna, tyranniska, trotsiga och fruktansvärda turkarna.”

Tillsynes avser hadîthen hela Öst inklusive Musaylamahs prövning, avfällingarna från Rabî´ah och Mudhar och annat på den Arabiska halvön.