Otrognas böner för och mot muslimer

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/1/493)

Muslim och Ahmad rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jodå, jag hörde varpå jag svarade dem. Våra böner mot dem bönhörs men deras böner mot oss bönhörs inte.”

Efter denna hadîth återberättade Ibn Râhûyah Hassân bin ´Atiyyah som sade:

Det är harmlöst att säga ”Âmîn” när en munk ber för dig. Deras böner för oss bönhörs men inte för dem själva.”

Berättarkedjan är autentisk.