Otrogna på vår väg

Fråga: Vissa ungdomar tränger ut de otrogna från vägarna. Det kanhända besvärar dem. Är det tillåtet?

Svar: Det är förbjudet att besvära otrogna som vi har avtal och pakt med. Det är inte tillåtet. Det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd är att man ärar och banar vägen för dem. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Var inte de första som fredshälsar till judarna och nasaréerna. Och om ni råkar gå på samma väg, så se till att de tar den trängsta.”1

Det betyder inte att du skall besvära dem och knuffa in dem i väggen eller dylikt. Trots att judarna levde i Madînah på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid, behandlade han dem inte på det viset – han besvärade inte dem. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) behandlade dem som avtalat.

1Muslim (2167).