Otroget stöd för att få slut på demonstrationerna

Fråga: Är det tillåtet att ta hjälp av de otrogna länderna för att segra och få ett slut på demonstrationerna i de arabiska länderna?

Svar: De otrogna vill inte muslimerna väl. De är ute efter sina egna intressen. De blandar sig för att skörda frukterna. Muslimerna kommer att hamna i inbördeskrig medan de skördar frukterna. Vi kan aldrig lita på de otrogna. Vi skall inte involvera dem i våra problem och för att lösa våra problem.