Otrogen testamenterar till muslimer

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 291

1393 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en nasaré som testamenterar bort en tredjedel av sin egendom till fattiga muslimer. Får hans fattiga bröder ta del av pengarna? Han svarade:

”Ja, de har mer rätt till dem. Var och en får ta 50 silvermynt till uppehälle.”