Otrogen sitter i moské och lyssnar på lektion om islam

Fråga: Får en otrogen person komma in i en moské för att lyssna på en föreläsning eller lektion om islam?

Svar: Ja, det är tillåtet om vi är säkra på att han inte smutsar ned moskén. Inträdet är till hans fördel. Det skadar inte moskén alls. Såsom han får gå in i moskén och vistas i den för att reparera något i den, vilket är till moskéns fördel, så får han även gå in i moskén för att lyssna på en föreläsning som kanske är anledningen till hans vägledning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) band ju fast Thumâmah bin Athâl i moskén1.

1al-Bukhârî (462) och Muslim (1764).